נגישות:          
 רקע:                    


דוגמאות צוואות בעריכת עורך דין טל שרון

לוגו צוואות

"הצוואה היא מסמך מיוחד במינו. היא מסמך משפטי, אך מסמך זה אינו חסר נשמה. הוא כמו מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו. כאן צופה הוא אל התחנה האחרונה של חייו - והראשונה שאחרי מותו. כאן הנסיון האחרון שלו לעצב את חייהם של הנשארים אחריו, ולמצער, להשפיע עליהם. כאן תקוותו האחרונה לחיות בזכרונם באהבה ובהכרת תודה. ולא רק בשל כך קשה פרשנותה של צוואה מפרשנותו של כל מסמך משפטי אחר. אין היא כפרשנותו של חוק, שצור מחצבתו, ההליכים שקדמו לחקיקתו ומטרותיו ותכליותיו ידועים. אין היא כפרשנותו של חוזה שהצדדים לו, בדרך כלל, בין החיים, והם או הנסיבות מעידים על הכוונות והתכליות שעמדו ביסודו. כאן מונח לפנינו דף נייר שבתוכו גלומים דבריו של המנוח, ואנו, שמצווה עלינו לקיים את דבר המת, עלינו לשמוע את קולו, להבין את דבריו ולהטות אוזן לבנות הקול המשתמעות מתוך דבריו" (כבוד השופט י. טירקל בע"א 7735/02 עזבון המנוח ניסים אלבז ז"ל ואח' נ' יהושע אהל פז ואח', פ"ד נח(3) 161 165).

דוגמאות צוואות


דוגמת צוואה - רווקה מורישה כל רכושה לאדם אחד בלבד


דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים בחלוקה שווה


דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - בת זוג המורישה הכל לבן זוגה


דוגמת צוואה - נשואה מורישה לבעלה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לבעלה את כל רכושה ולאחר אריכות ימיו יעבור עזבונה בשלמות לילדיה


דוגמת צוואה - נשואה ללא ילדים המורישה הכל לבן זוגה שאינו בעלה


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבתה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבנה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שווים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שונים


דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד


דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים


דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבתה בלבד


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבנה בלבד


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה ולאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - רווק המוריש כל רכושו לאדם אחד בלבד


דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה


דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה


דוגמת צוואה - בן זוג המוריש הכל לבת זוגתו


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו את כל רכושו ולאחר אריכות ימיה יעבור עזבונו בשלמות לילדיו


דוגמת צוואה - נשוי ללא ילדים המוריש הכל לבת זוגתו שאינה אישתו


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבתו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבנו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שווים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שונים


דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד


דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבתו בלבד


דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבנו בלבד


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו ולאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון


דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון


דוגמת צוואה - הטלת חיובים על יורש להקצות אחוז מהכנסות העזבון לעמותה X למשך מספר שנים


דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבתה היחידה שתיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכה ועתידה


דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבנה היחיד שיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכו ועתידו


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד בוגר


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה בוגרת


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד קטין


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה קטינה


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים בוגרים


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים קטנים


קישורים רלבנטיים:
All Right Reserved To Diogines Sharon Tal - Lawyer © טל שרון עורך דין
הוצאה לאור שיווק והפצה - קידום אתרים משפטיים - זולו - כתוב לנו