נגישות:          
 רקע:                    


דוגמאות צוואות בעריכת עורך דין טל שרון

לוגו צוואות

שאלות ותשובות בנושא צוואה

 

צוואה מהי?

הצוואה הינה הצהרה שבה מגלה המצווה את רצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.  לפי חוק הירושה ישנם ארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.  הדרך המומלצת והנפוצה ביותר לכתוב צוואה היא בעדים והיא הצעתנו לערוך צוואה מאחר והיא מונעת בעיות רבות וביכולתה להתמודד נגד טיעונים חזקים המבקשים לבטל את הצוואה. רק באמצעות צוואה הנעשית בהתאם לחוק יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק כפי רצונו. החוק דורש כי צוואות תעשנה מרצון חופשי וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של הנהנה על המצווה.  למעשה החוק נותן משקל רב לזכות המנוח להחליט מה ייעשה בנכסיו לאחר פטירתו, אפילו תוך הדרת היורשים לפי דין מזכויותיהם כיורשים. הצורך לכבד את רצון המת הוא ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי, המעוגנת בכבודו של אדם... זכותו של המנוח לעשות בנכסיו לאחר פטירתו הפכה כיום גם לזכות קניין חוקתית. מטרת דין הצוואה בכלל - ודיני פרשנות הצוואה בפרט -הוא להגשים את רצונו ('אומד דעתו') של המצווה. (כך נקבע בפסק דין שוורץ).

 

מי רשאי לערוך צוואה?

כל אדם רשאי  לערוך צוואה למעט אם נעשתה ע"י אחד מאלה תהיה בטלה:

  1. קטין - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.
  2. מי שהוכרז פסול דין - "פסול דין" הוא אדם שהוכרז ע"י בית המשפט כסובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי ואינו מסוגל לדאוג לענייניו.
  3. אדם שערך את צוואתו בשעה שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה - במקרה הזה צריך להוכיח שהמצווה לא נשלט ע" רצונו החופשי - הפסיקה קבעה לכך את המבחנים הבאים: א) האם המצווה מודע לעובדה שהוא עורך צוואה? ב) האם המצווה מודע להיקף הרכוש שלו וליורשיו? ג) האם המצווה מודע לתוצאות שתהיינה לעשיית הצוואה על יורשיו?

 

מהם יתרונות הצוואה?

רק באמצעות צוואה הנעשית בהתאם לחוק יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק כפי רצונו.  למשל: בני זוג העומדים בפני גירושין או פירוד יחפצו להבטיח את עתידם של ילדיהם או להבטיח נתח מהרכוש לבן הזוג העתידי עמו הם עומדים לחלוק את חייהם ו/או שלמענו הם מתגרשים.  צוואה תבטיח כי הרכוש לא יעבור לידיו של בן הזוג שהפסיק להיות אהוב ולהפך צוואה תבטיח כי הרכוש של המצווה יעבור לבן הזוג שהמצווה חפץ ביקרו - אם למשל בני הזוג טרם נישאו, הדבר ימנע מחלוקות עם בני המשפחה האחרים.  עריכת צוואה רצויה גם במצבים בהם בן הזוג חי עם ידוע/ה בציבור, כאשר לפי הרישומים של משרד הפנים הוא עוד נשוי לבן זוגו "על הנייר" וטרם הצליח התגרש כדין, כלומר טרם הצליח להשיג את הגט באופן רשמי. במצב כזה החוק קובע כי היורש הוא בן הזוג החוקי ולא הידוע/ה בציבור. ניתן לשנות הוראה חוקית זו על ידי עריכת צוואה שבה אדם מוריש את רכושו לידוע/ה בציבור שלו במקום לבן זוגו, וכך מונע מרכושו להגיע לאחר מותו לידיים לא רצויות.

 

כיצד ניתן לבטל צוואה?

כל אדם שערך צוואה רשאי לבטל את צוואתו כרצונו וזאת ע"י השמדת הצוואה כך נקבע בחוק וכך  נקבע גם בפסיקה - כי ביטול הצוואה אינו "מחייה" את הצוואה האחרונה.

דרך נוספת לביטול הצוואה הינה  עריכת צוואה חדשה - בדרך זו,  אף אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

 

באילו מקרים מתי בית משפט יבטל צוואה כולה או חלק ממנה או תנאי מתנאיה במשתמע?

א. הוראות צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי

ב. צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - למעט אם

    עברה שנה מיום שהאונס, איום, השפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה

    והיה בדי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן.

ג. הוראת צוואה שנחתמה ע"י עדים המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח

    חלק  באופן אחר בעריכתה, או הוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה.

ד. הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה.

ה. הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה

ו. הוראת צוואה התולה תוקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה

ז. צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי  מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא

    ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

 

למי אסור לרשת?

ישנם אנשים שגם אם המוריש מצווה בצוואה להוריש להם את רכושו הם מנועים מלרשת על פי החוק, וזאת על מנת למנוע מצבים של "הרצחת וגם ירשת?" , הפסולים לרשת הם:

  1. מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו.
  2. מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

התוצאה המשפטית של מצבים כאלה היא כי חלקו של הפסול לרשת  לא עובר ליורשיו, אלא מתחלק בין שאר היורשים האחרים, ואם אין יורשים אחרים- חלקו עובר לבעלות המדינה. כלומר, יורשיו של הרוצח או המזייף לא ייהנו מהירושה.

 

איזה רכוש לא נכלל בעיזבון ורצוי לתת לו ביטוי בצוואה?

על פי החוק סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה, קרן פנסיה או קופת גמל או על פי עילה דומה, אינם נכללים בכלל העיזבון, אלא אם הותנה בצוואה בצורה מפורשת ומפורטת שהם מגיעים לעיזבון. למשל, אם אדם מעוניין שקופת הגמל שלו תיכלל בעיזבון הוא צריך לעשות זאת  על ידי ציון במפורש בצוואה של מספר החשבון ושם הקופה ובמקביל לעדכן שמות המוטבים בקופת הגמל, ובאופן דומה עם חוזי הביטוח שלו וקרן הפנסיה שלו.
All Right Reserved To Diogines Sharon Tal - Lawyer © 054-8083378 טל שרון עורך דין
הוצאה לאור שיווק והפצה - קידום אתרים משפטיים - זולו - כתוב לנו